top_left_margin.gif English Deutsch Home Home top.jpg
 
  Hledáte zaměstnance? Hledáte práci?   O nás Řekli o nás Nejčastější dotazy Kontakty  
 
 
  Hledáte práci?
   VĂ˝bÄ›r personálnĂ­ agentury
 
 
  Proč jít pracovat k nám  
  Nabízíme Vám  
  Koho hledáme  
  Co Vás zajímá  
  Výběr personální agentury  
   

Čím se řídit při výběru personální agentury

Personální agentury sehrávají při zprostředkovávání zaměstnání stále důležitější roli. Obrací se na ně více a více firem, které práci nabízejí a na druhé straně stále větší množství těch, kteří aktivně práci vyhledávají. Personální agentury jsou tedy logickým prostředníkem mezi potenciálními zaměstnavateli a zaměstnanci. Na trhu proto existuje celá řada personálních agentur. Liší se podle odborného zaměření, typu služeb, rychlosti poskytovaných služeb, úrovně a kvality odvedené práce, ceny za služby, serióznosti a renomé na personálním trhu. Proto je velmi důležité, aby každý potenciální zaměstnavatel, ale samozřejmě i kandidát, důkladně zvážil, které personální agentuře svěří svoji poptávku.

Při nevhodně zvolené personální agentuře může klient strávit spoustu času pohovory s uchazeči, které nepotřebuje. Anebo se vůbec nedočká žádných kandidátů. Může tedy začít znovu a náklady na vyhledávání se neúměrně navyšují. Naopak vhodně zvolená personální agentura svému zaměstnavateli ušetří nejen peníze, ale i čas a starosti tím, že představí potenciálnímu zaměstnavateli adekvátní a kvalitní kandidáty, kteří odpovídají klientovým představám.

Personální agentura musí dodržovat se všemi zaměstnanci právní předpisy, které jsou uvedené v Zákoníku práce případně v Zákonu o zaměstnanosti. Pokud tak nečiní, je neseriózní a může svým protiprávním konáním způsobit řadu problémů všem zúčastněným stranám. Seriózní personální agentury mají se všemi svými zaměstnanci uzavřené pracovněprávní vztahy: pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce. Zaměstnanci mají plný nárok na vyplácení nemocenské a dovolené. Personální agentury rovněž hradí svým zaměstnancům sociální, zdravotní a důchodové pojištění. Řádně a v termínu vyplácejí mzdu, prodlužují profesní oprávnění, zvyšují kvalifikaci svých zaměstnanců, umožňují jim případnou rekvalifikaci a podobně.

Každá personální agentura musí mít povolenou činnost schválenou Ministerstvem práce a sociálních věcí o zprostředkování práce. Ministerstvo povoluje činnost na tři roky. Poté musí agentura zažádat opět o povolení.

Personální agentury zaměstnávají vlastní odborné konzultanty. Základním posláním personalistiky je optimalizovat pracovní myšlení, chování a jednání člověka. Personalisté se proto musí neustále vzdělávat a poskytovat uchazečům o práci zpětnou vazbu. Podporovat je v jejich úsilí při hledání optimálního využití jejich schopností a předpokladů. Je důležité, aby měl konzultant personální agentury dokonalý přehled o specifikách daného pracovního trhu, rozuměl potřebám a poptávce potenciálního zaměstnavatele (případně mu i pomohl vytvořit profil poptávané pozice) a zároveň, aby byl schopen posoudit kvality uchazeče nejen z odborného hlediska. Úroveň služeb personální agentury je tedy přímo úměrná úrovni a odbornosti jejich konzultantů. To je hlavní kritérium, které činí rozdíly mezi jednotlivými specializovanými agenturami.