top_left_margin.gif English Deutsch Home Home top.jpg
 
  Hledáte zaměstnance? Hledáte práci?   O nás Řekli o nás Nejčastější dotazy Kontakty  
 
 
  NejÄŤastÄ›jší dotazy
 
 
Vaším zaměstnavatelem je vždy personální agentura RODYCH. Pracovní poměr či obdobný vztah je uzavírán mezi Vámi a personální agenturou. Veškeré právní úkony je v této oblasti oprávněná činit jedině personální agentura. Agentura Vám rovněž vyplácí mzdu.

Na jakém právním základu je založena moje práce jako zaměstnance personální agentury RODYCH?

Problematiku dočasného přidělování zaměstnanců personální agentury ošetřuje jak Zákon o zaměstnanosti, tak Zákoník práce. Naše společnost respektuje a dodržuje veškeré legislativní podmínky agenturního zaměstnávání.

Jaké mám jako zaměstnanec personální agentury RODYCH jistoty?

Jako zaměstnanec personální agentury v pracovním poměru máte nárok na standardy jako při klasickém zaměstnání. Vedle nároku na odměnu za vykonanou práci za Vás naše společnost odvádí sociální a zdravotní pojištění. Vzniká Vám nárok na dovolenou. V případě nemoci máte nárok na nemocenskou. V rámci pracovněprávního vztahu s naší agenturou Vám nabízíme možnost zvyšovat a rozšiřovat svou kvalifikaci (např. státní svářečské oprávnění nebo jiná rozšíření Vaší kvalifikace).

Kolik mě budou vaše služby stát?

Vás jako zaměstnance agentury nebudou naše služby stát vůbec nic. Ze zákona nejsme oprávněni po Vás požadovat za zprostředkování práce žádný poplatek.

Kdo bude mé zaměstnání u příslušného podniku organizačně zajišťovat?

Po celou dobu dočasného přidělení budete mít možnost se v jakékoliv záležitosti obrátit na svého vedoucího úseku. Ten se bude starat o veškerou organizaci Vaší práce, o komunikaci s příslušným podnikem, bude hájit Vaše zájmy.

Jak dlouho trvá mé dočasné přidělení k příslušnému podniku jako zaměstnance personální agentury RODYCH?

Dočasné přidělení se odvíjí od požadavku příslušného podniku. Tuto informaci máte k dispo-zici již při vzniku pracovního poměru. Před ukončením Vašeho aktuálního dočasného přidělení budete vždy předem informování o nabídce práce u jiného podniku. Znamená to tedy, že Váš pracovní poměr může trvat i několik let.

Přiděluje personální agentura RODYCH své zaměstnance i k zahraničním podnikům?

Možnost pracovat v zahraničí má každý zaměstnanec naší firmy. Musí však splňovat určité podmínky. Mezi ně patří především spolehlivost, dobrá pracovní morálka, kvalitní pracovní výkony. Nutné je rovněž odpracovat v naší firmě stanovenou dobu nejprve na území České republiky.

Zajímalo by mě, zda-li agentura RODYCH proplácí cestovní výdaje?

Při vysílání do příslušného podniku proplácíme svým zaměstnancům na jejich pracovní cesty diety (tedy cestovné i stravné), a to na základě řádně vyplněného cestovního příkazu. Týká se to jak zaměstnanců pracujících u nás, tak i v zahraničí.

Jaké výhody pro mě jako zaměstnance společnosti RODYCH plynou z pracovně - právního vztahu?

Jsme seriózní personální agentura, proto od nás můžete očekávat mimo jiné včasné odesí-lání výplaty na Váš běžný účet, jistotu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Naše zamě-stnance vybavujeme vlastními ochrannými pomůckami a pracovním oděvem. Zajišťujeme proškolení v BOZP a ubytování v místě pracoviště. Při vysílání do zaměstnání hradíme svým pracovníkům diety (cestovné a stravné). Po zapracování nabízíme atraktivní práci v zahraničí.